De website van ZorgKeeper is gericht op alle bezoekers die informatie willen over ondersteuning en begeleiding, voor zichzelf of voor een naaste.

Hoewel ZorgKeeper de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van de website en het actueel houden daarvan, kan het toch gebeuren dat de informatie niet meer geheel juist is. ZorgKeeper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die ontstaat of ontstaan is door eventuele fouten en/of onvolkomenheden op de website.

ZorgKeeper behoudt zich te allen tijde het recht voor om delen van de website c.q. de website zelf te verwijderen of wijzigen zonder hiervan derden op de hoogte te stellen.

Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en grafische voorstellingen. De intellectuele (eigendoms)rechten van de website berusten bij ZorgKeeper en zij behoudt dientengevolge alle rechten voor. Zonder haar toestemming mag niets van deze website gebruikt of gekopieerd worden.

Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen bij info@zorgkeeper.nl