Skip to content

ZorgKeeper Nederland

het zorgkeeper tarief
Duidelijk en betaalbaar

Zorgdragen voor de groeiende behoeften van onze samenleving

Tarief

Aanmelden via onze website of telefonisch is kosteloos. Ook voor het persoonlijke intakegesprek rekenen wij geen kosten.

Het tarief voor de inhuur van een zorgkeeper is €25,00 (incl. BTW) per gewerkt uur. Voor avond -en nachturen,  in het weekend en op feestdagen rekenen wij een toeslag van 20%.

In veel gevallen kunnen de diensten van ZorgKeeper worden ingekocht vanuit twee soorten PGB’s: een WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) – PGB of een WLZ (Wet Langdurige Zorg) – PGB. Graag helpen wij u bij het uitzoeken van de mogelijkheden in uw specifieke situatie. Hieronder zetten wij uiteen wat de verschillen zijn tussen beide PGB’s, zodat u alvast kunt checken of de voorwaarden op u van toepassing zijn.
In beide gevallen geldt dat u over een indicatie moet beschikken voor persoonlijke verzorging en/of individuele begeleiding.

Wlz-pgb

Langdurige intensieve zorg: als u voor langere tijd intensieve zorg nodig heeft. Heeft u thuis de hele dag zorg of toezicht nodig? Bijvoorbeeld omdat u chronisch ziek bent? Deze zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor een PGB vraagt u een indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In een indicatie staat hoeveel zorg u nodig heeft. Het CIZ stuurt uw indicatie door naar het zorgkantoor in uw regio. Het zorgkantoor neemt contact met u op en bekijkt of u een Wlz-budget krijgt.

Wanneer komt u in aanmerking voor Wlz-zorg?

Die indicatie is mogelijk als u aan deze drie voorwaarden voldoet:

Via onderstaande link vindt u aanvullende informatie over wlz-zorg:

Wmo-pgb

Heeft u thuis ondersteuning nodig, zoals begeleiding, vervoer of hulp bij het huishouden? Deze zorg valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De Wmo is er voor volwassenen die door hun beperking worden belemmerd in hun dagelijks leven waardoor het moeilijk is om activiteiten zelfstandig te kunnen doen en om allerlei problemen zelf te kunnen aanpakken. Lukt het u niet op eigen kracht, vanwege lichamelijke/(licht) verstandelijke/zintuiglijke beperkingen of psychiatrische problemen en hebt u geen hulp uit uw omgeving, dan kunt u een beroep doen op de Wmo.
U kunt een aanvraag doen bij uw eigen gemeente voor begeleiding in het dagelijks leven, huishoudelijke hulp, dagbesteding of logeeropvang, maar ook bijvoorbeeld voor woningaanpassing, een aangepaste vervoersvoorziening of een rolstoel.

Voorwaarden

Om een pgb te krijgen moet u uitleggen waarom zorg in natura niet geschikt voor u is. Zorg in natura is ondersteuning die de gemeente heeft ingekocht, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp via een thuiszorginstelling of een standaard model rolstoel.

Verder moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

Aftrekpost inkomstenbelasting

Komt u niet in aanmerking voor een pgb of krijgt u de kosten gedeeltelijk vergoed? Dan kunt u onze diensten aftrekken van uw inkomstenbelasting onder de noemer ‘Extra Gezinshulp’. Het gedeelte dat u niet vergoed krijgt, kunt u elk jaar van uw inkomstenbelasting aftrekken. Indien u niet in aanmerking komt voor een pgb dan kunt u het totaal van uw inkomstenbelasting aftrekken. Afhankelijk van uw geboortedatum en de belastingschijf waarin u valt, levert dit een voordeel op tot wel 52% van het uurtarief.

De gemaakte uren en kosten zijn altijd realtime inzichtelijk voor u via uw persoonlijke portal.

ZorgKeeper hanteert een minimale afname van slechts 1 uur.

Neem contact op en vind direct een ondersteuner (zorgkeeper) bij u in de buurt!

De beste ondersteuning afgestemd op uw
persoonlijke behoefte